Năng lực vốn có

Năng lực thiết bị

Năng lực thiết bị

NĂNG LỰC THIẾT BỊ Kính gửi : Quý khách hàng tiềm năng. Đội ngũ Công ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Miền Tây chuyên về lĩnh vực thiết kế và xây dựng, công ty đã và đang xây dựng rất nhiều loại hình công trình và dự án khác nhau gồm: Các […]

Năng lực tài chính

Năng lực tài chính

Năng lực tài chính      VỐN ĐIỀU LỆ Vốn điều lệ : 7.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng). Vốn lưu động: 31.000.000.000 đồng (Bằng chữ:Ba mươi mốt tỷ đồng). NGUỒN VỐN Vốn chủ sở hữu: 38.000.000.000 (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ đồng). “Công ty chúng tôi sẽ bổ sung thêm vốn kinh […]

Chinese (Simplified)EnglishKoreanVietnamese