24

02/2022

Năng lực tài chính

Năng lực tài chính

     VỐN ĐIỀU LỆ

  • Vốn điều lệ : 7.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng).
  • Vốn lưu động: 31.000.000.000 đồng (Bằng chữ:Ba mươi mốt tỷ đồng).

NGUỒN VỐN

  • Vốn chủ sở hữu: 38.000.000.000 (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ đồng).

“Công ty chúng tôi sẽ bổ sung thêm vốn kinh doanh bằng nguồn huy động vốn trong nội bộ công ty và vốn vay ngân hàng.” 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUA CÁC NĂM:

TỪ NĂM 2010 – ĐẾN NĂM 2013 

TỪ NĂM 2014 – ĐẾN NĂM 2016

TỪ NĂM 2017 – ĐẾN NĂM 2019

TỪ NĂM 2020 – ĐẾN NĂM 2022

BIỂU ĐỒ TÀI CHÍNH CÔNG TY QUA CÁC NĂM:

 

Các tin khác

Năng lực thiết bị

Năng lực thiết bị

NĂNG LỰC THIẾT BỊ Kính gửi : Quý khách hàng tiềm năng. Đội ngũ Công ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Miền Tây chuyên về lĩnh vực thiết kế và xây dựng, công ty đã và đang xây dựng rất nhiều loại hình công trình và dự án khác nhau gồm: Các […]

Đọc tin

Chinese (Simplified)EnglishKoreanVietnamese