Chiến lược phát triển

Tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty, giữ vững Công ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Miền Tây là một công ty mạnh, lấy hiệu quả kinh tế là thước đo cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty. Duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống là xây lắp các công trình nhiệt điện, giao thông, công nghiệp, dân dụng. Tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh trong lĩnh vực: xây dựng nhà ở và hạ tầng, công trình nhiệt điện vừa và nhỏ, đảm bảo cho Công ty có tiềm lực kinh tế mạnh, đủ sức để cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và trong khu vực. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Mục tiêu:

- Phát triển thêm về mảng thi công xây dựng Dân dụng, cầu đường. Đưa các công trình công nghiệp theo Chứng chỉ năng lực hạng 1 của Bộ Xây Dựng cung cấp.
- Về thi công xây dựng Dân dụng: Đấu thầu và phát triển thêm các dự án.
-Doanh thu mong muốn: trong năm 2022 phải đạt doanh thu 45 tỷ.
- Lợi nhuận: khoảng 15-20%

Ảnh slide

Công tác đổi mới Công ty

Đổi mới và nâng cao tư duy Bộ máy quản trị, công nghệ.
Nâng cấp các trang thiết bị, máy móc cùng với phát triển đội ngũ nhân sự để phục vụ cho các công tác quản lý và thi công xây dựng.

Ảnh slide

Công tác đầu tư

Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị công nghệ hiện đại, công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh phát triển với tốc độ cao, thi công các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao.

Ảnh slide

Công tác quản lý

Hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành giữa các bộ phận. Tăng cường công tác hoạch toán sản xuất kinh doanh quản lý chặt chẽ các chi phí quản lý sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả và tích lũy vốn để phát triển.

Ảnh slide

Công tác phát triển nguồn lực

Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Xây dựng phát triển nguồn lực con người của Công ty về mọi mặt đủ về chất lượng có năng lực quản lý và ứng dụng công nghệ mới.

Ảnh slide
Chinese (Simplified)EnglishKoreanVietnamese